• Her i Paradis vil entreprenørene plassere boligriggene for de som skal bygge Ryfast. Plasseringen blir i tilfelle like ved Strømsbrua. Fredrik Refvem

Anleggsleir i Paradis?

Arbeiderne som skal bygge Ryfast og Eiganestunnelen langt under bakken, kan sannsynligvis se fram til å tilbringe fritiden i Paradis.