Ingen gransking av POT

Riksadvokaten ser ingen grunn til å iverksette granskning av POTs behandling av Stein Viksveen.