• Et enkelt rom og en enkel stol i skrifterommet i Oalsgata. På veien ut vil Bjarne Lemvik og andre som ønsker å skrifte få med seg ord om nåde.

Fader, jeg angrer

Når snakket du sist om din dårlige samvittighet? Ikke vent for lenge, det kan rett og slett være sundt å bekjenne sine synder.