• En foajé har i utgangspunktet sekundær betydning i et konserthus, men her vil mingle- og boltreplassen – som er spektakulær – bli en viktig arena for identitetsbygging i en by med en liten kulturelite, mener arkitekturpsykolog Oddvar Skjæveland. Marie von Krogh

- Hvorfor skal vi drikke bergensk øl i konserthuset?

Bystyrerepresentant Truls Drageset Dydland (Rødt) lar seg imponere av det nye konserthuset i Sandvigå. Han er derimot lite fornøyd med ølserveringen i bygget.