Dale-sjef ber om å bli etterforsket

Tidligere daglig leder i Dale Eiendomsutvikling, Svend Erik Haavik, har kontaktet politiet for å be om at omstendighetene rundt byggingen av hans private bolig blir etterforsket.

I neste uke vil politiet ta stilling til om det skal igangsettes etterforskning av om daglig leder Svend Erik Haavik misbrukte sin stilling i det fylkeskommunalt eide aksjeselskapet Dale Eiendomsutvikling AS. Syv firmaer i byggebransjen har hevdet at Haavik ville gi dem oppdrag på fylkeskommunens eiendom ved Gandsfjorden om han selv fikk lavere priser da hans private bolig skulle oppføres.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

– Jeg kan bekrefte at vi mottok en henvendelse fra Haavik torsdag ettermiddag, sier leder for økonomiseksjonen i Sør-Vest politidistrikt, Sturle Smith, til Aftenbladet.

Han sier politiet i neste uke vil ta stilling til om det blir startet etterforskning.

Avviser alle anklager

Aftenbladet skrev torsdag at sju firma som var involvert i byggingen av huset til Svend Erik Haavik hevder de ble forespeilet oppdrag på fylkeskommunens prakteiendom ved Gandsfjorden, om de senket prisene på arbeidet de gjorde på Dale-sjefens egen bolig.

I et omfattende tilsvar avviser Haavik alle anklager. Opplysningene i Aftenbladet har likevel fått flere til å reagere. Leder Einar Endresen i Rogaland fylkeskommunes kontrollutvalg legger ikke skjul på at han mener saken bør etterforskes.

Nå har altså Svend Erik Haavik selv bedt politiet om å gå inn i saken. Det skriver den tidligere Dale-sjefen selv i en e-post til Aftenbladet.

«Jeg gikk torsdag 11. mai til det dramatiske og uvanlige skritt å be politiet om å starte etterforskning av et sakskompleks hvor jeg er en sentral aktør. Mitt håp er at en politietterforskning vil belyse saken og klarlegge hva som faktisk har skjedd. Ikke minst gir det meg en mulighet for å forsvare meg mot, og forklare meg om, påstander fra anonyme kilder.», skriver Haavik i mailen Aftenbladet mottok fredag formiddag.

Vil ikke la seg intervjue

Haavik har aldri latt seg intervjue av Aftenbladet i forbindelse med Aftenbladets reportasjeserie «Luftslottet Dale», men har svart på spørsmål via e-post. Overfor Aftenbladet klargjør han at han av helsemessige årsaker fortsatt ikke kan stille til intervju, men at han vil holde kontakten med avisen gjennom e-post.

LES ALLE SAKENE OM LUFTSLOTTET DALE HER:

Luftslottet Dale - Aftenbladet.no
Tidligere daglig leder i Dale Eiendomsutvikling AS, Svend Erik Haavik, har bedt politiet etterforske påstander som er fremkommet i forbindelse med byggingen av hans private bolig i 2010 og 2011.

Han gjentar at han ikke har misbrukt stillingen som ansatt i det fylkeskommunalt eide aksjeselskapet for å skaffe seg private fordeler:

«Jeg har aldri mottatt noen fordel fra mine leverandører mot løfte om arbeid på Dale. En etterforskning vil avdekke de faktiske forhold. Dette må være en sak som politiet bør etterforske og komme til bunns i. Jeg har tillit til politiets dyktighet og integritet. Jeg vet at min rettssikkerhet vil bli ivaretatt gjennom en etterforskning. Rogalands befolkning bør ha krav på et svar på om det er forhold som er straffbare. Politiet bør etterforske før det er gått for lang tid. Bevis er ”ferskvare”.»

Kritiserer Aftenbladet

Haavik kritiserer også Aftenbladet i sin siste mail:

«Det er umulig å forsvare seg mot anonyme påstander når Aftenbladet «etterforsker», «påtaler» og i praksis fungerer som «domstolen» ovenfor leserne. Dersom politiet starter etterforskning, kan det forhåpentligvis avdekke om det er hold i de anonyme påstandene. Politiet vil formentlig få tilgang til de dokumenter, som Aftenbladet ikke vil vise oss. En etterforskning vil forhåpentligvis også avdekke hvem som er kildene. Først da får vi innsikt i hvilke motiver kildene har for å sverte meg. Ikke minst så vil en etterforskning være etterprøvbar. Det vil være en prosess som gir meg rettigheter til å forsvare meg.

Retten til å forsvare seg mot anonyme påstander betyr mindre for Aftenbladet enn bekvemmeligheten for de anonyme kildene. Aftenbladet ligger nært opp til hvordan Vær Varsom-plakaten beskriver samtidig imøtegåelse av alvorlige påstander. Det er langt fra Vær Varsom-plakatens intensjoner, og frem til en reell mulighet til effektivt å forsvare seg mot alvorlige påstander og anonyme kilder.»

Haavik hevder videre at «intensjonen fra Aftenbladets erfarne journalister var å få kildene til å snakke om mulige straffbare forhold, hvor kildene selv hadde en rolle.»

Sjefredaktør Lars Helle avviser at Aftenbladets dekning har vært i strid med presseetikken. - Det er et viktig prinsipp at pressen kan beskytte sine kilder, og deres anonymitet må vi vurdere i hvert enkelt tilfelle. Om politiet velger å gå inn i dette sakskomplekset, må bli opp til dem, sier Helle.

Belastning

Aftenbladets sjefredaktør, Lars Helle, avviser anklagene fra Haavik.

– Aftenbladets dekning har ikke vært i strid med presseetikken, slik den er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Vi har vært omhyggelige med å gi alle involverte mulighet for tilsvar og samtidig imøtegåelse. De involverte, både den daglige leder, styremedlemmer og andre har fått god informasjon om hva de ulike sakene handler om, vi har også informert om publiseringsplanene våre.

Helle har forståelse for at Aftenbladets omtale av Dale-saken de siste månedene oppleves som en belastning for både Haavik, styreleder og styremedlemmer.

– Dette er blitt mer omfattende enn vi trodde da vi satte i gang arbeidet. Men det ville vært en unnlatelse å ikke gå inn i dette materialet på en skikkelig journalistisk måte, sier Aftenbladets sjefredaktør.

Om bruken av anonyme kilder, sier Helle:

– Det er ikke uvanlig å bruke anonyme kilder i betente saker, som denne, men det krever alltid en grundig avveining. I dette tilfelle har vi hatt flere diskusjoner før vi kom til at det var viktig å få denne informasjonen fram i offentligheten, selv om kildene forble anonyme. Det er et viktig prinsipp at pressen kan beskytte sine kilder, og deres anonymitet må vi vurdere i hvert enkelt tilfelle. Om politiet velger å gå inn i dette sakskomplekset, må bli opp til dem, sier Helle.

Publisert: