Jærbuen kan få doble bompenger med ny E39 til Lyngdal

Bomprisen blir maks 458 kroner eller 2,72 kroner per kilometer for en fire felts E39 fra Kristiansand til Ålgård, en vei som kan koste rundt 30 milliarder kroner.

Etter en omfattende siling, er den blå korridoren over Høg-Jæren med i høringen som nå pågår for en ny E39.
Publisert: Publisert:

icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Dette er bomsatsen som ligger på bordet når Time formannskap neste tirsdag gir sitt svar til trace for den nye Europaveien.

– Det vil være naivt å tro at jærbuen slipper bompenger for å bruke E39 som ny fast forbindelse nordover til Sandnes og Stavanger, sier saksbehandler i Time, Ole Bjørn Maråk.

Han er også kommunenes representant i Utbyggingspakke Jæren, en ny bomring kun for Klepp, Time og Hå. På vegne av rådmannen ber han nå politikerne om å gå for det indre alternativet, en vei som stort sett følger dagens E39 gjennom Gjesdal og Bjerkreim.

Administrasjon i Time vender dermed tommelen ned for Jærlinja, en vei fra Osli/Bråstein, gjennom Time og over Høg-Jæren.

Høg-Jæren er med videre for fire felt på E39 fra Sandnes til Lyngdal
Les også

Næringslivet i Gjesdal med E39-krav

Jærlinja vil komme inn fra Lyefjell og Åsen (bak til venstre) og så fortsette i terrenget over Litla Undheim og gå i tunnel her under Knudaheio.

– Det er en viktig opplysning at ny E39 ikke blir fri for bompenger, slås det fast i innstillingen.

Dersom Jæren gjennom Jærlinja skal kobles mer direkte til E39, kan det få følger for både fire felts vei forbi Bryne, for ny omkjøringsvei på Kvernaland, for ny tverrforbindelse fra Ganddal og for ny Buevei. Alle er prosjekter som skal finansieres med en ny bomring på Jæren.

Dobbelt å betale

Om man legger kr 2,72 per km til grunn i bompenger fra Lyefjell til Bråstein, vil satsen bli 27 kroner.

Til sammenligning legger Utbyggingspakke Jæren opp til bompenger på mellom 20 og 25 kroner.

«Vedtak i fylkestinget har slått fast at det for Utbyggingspakke Jæren og Bypakken skal gjelde timesregel, slik at ein kun betalar bompengar ein gong frå Bryne til Stavanger. Dersom ein vurderer ny E-39 som eit alternativ til Utbyggingspakke Jæren, vil timebuen først måtte betale kr 27,- frå Lye til Bråstein og så nye kr 20-25,- i Bypakken.»

Ifølge innstillingen. Da er utgangspunktet en strekning på ti kilometer fra Lyefjell og inn. Folk sør fra Hå som velger å kjøre over Høg-Jæren, må betale mer.

Les også

Pål Morten Borgli (Frp) vil vrake sykkelstamvei for ny E39 til Ålgård

Det viktigste

Men nasjonale og internasjonale mål for sentrale samferdselsårer må veie tyngre enn lokale utfordringer. Den samfunnsøkonomiske nytten ligger til grunn for vår innstilling, understreker rådmannen i Time, som er kjent med at deler av lokalt næringsliv ønsker Jærlinja.

Det vises til den indre veien kan koste 28 milliarder kroner, mens Jærlinja både blir noe lengre og dyrere; 30,3 milliarder kroner.

Les også

Bondehøvdingen kan få ny E39 vei rett gjennom gården

Konklusjonen støttes også av vedtatt kommuneplan:

– En ytre korridor over Jæren vil utfordre jordvern, friluftsliv, hensynssoner for natur- og kulturmiljø, samt nye og eksisterende boligområder i kommunen, går det fram innstillingen.

Blant annet vil en ny E39 med Jærlinja gå i tunnel både ved Åsen i Time og ved Knudaheio, den kjente diktarstua til Arne Garborg.

Har kjempet for E39 over Jæren: – Jeg er nok sta som person
Publisert: