Skøyta var nylig i Stavangerområdet

Fiskeskøyta «Gamle Henningsvær» var i Rogaland så sent som mandag13. september og kan da ha plukket opp ransutstyr.