SFT krever miljøtiltak hos Norsk Metallretur

Etter hard kritikk fra Bellona har Statens forurensningstilsyn vært på inspeksjon hos Norsk Metallretur Stavanger AS. Enkelte uheldige forhold ble avdekket.