Leire kan stanse kulvert

Veikulvert på Norestraen kan bli vanskelig å bygge. Dette går fram av en ny konsulentrapport. Kulverten er planlagt i forbindelse med bygging av dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger.