Duket for utlodning

De strikker og hekler og syr til morgendagens basar, og er vel fornøyd med sitt lodd i livet.