Ungt vitne så biler

Har du gjort spesielle observasjoner i veier ut fra trafoen iSørmarka etter ranet 5. april?