- Tolmodighet bar frukt

Geir Magne Aanestad sine tankar gjekk torsdag kveld til pårørande,lokalebefolkninga og etterforskarane på Jæren.