Utenlandske arbeidere registreres

Alle utenlandske arbeidere på norsk sokkel eller arbeidstakere fra utlandet, som jobber innen bygg og anlegg på land i Norge, skal rapporteres til Sentral skattekontoret for utenlandssaker, som ligger på Lura i Sandnes.