Politifolk ønsker seg skuddsikre biler

Politiets Fellesforbund mener at sikkerheten for politifolk ikke ertilstrekkelig i dag.