- Ingen kan se på meg at jeg er syk

Ennå finnes det fordommer mot mennesker med psykiske lidelser. Isolasjon kan bli resultatet.