• Knut S. Vindfallet

90 prosent færre bilinnbrudd

Et politiprosjekt i sentrum, iverksatt for et drøyt halvår siden, har gitt imponerende gode resultat.