Pc-saken utsatt

Selv om pc'er i videregårende skoler stod på sakskartet til tirsdagens fylkesting, ble saken allikevel ikke behandlet.