- Skal Jan bare stues bort?

For hjerneskadde Jan Kvam er turene ut fra omsorgsboligen påKalhammaren et høydepunkt. Nå trues turene av budsjettkuttene ikommunen.