Avlastningsproblema er løyste

Bjørn Ingar (1 ½) har endeleg fått ein ekstra familie som stiller opp for han og mamma.