Ledige plasser for rusmisbrukere

Mens både rusmisbrukere og deres pårørende fortviler over køene for legemiddelassistert rehabilitering (LAR), er det flere ledige plasser ved andre behandlingsinstitusjoner.