Skippere føler seg som terrorister

Med båter for små til å få godkjenning står Ingvar Falkeid og flere skippere overfor meldeplikt og vakthold når de legger til kai ved ISPS-havner. — Vi føler oss som terrorister, sier han.