Flere sykler Nordsjøruta

Ferske tellinger på Jæren viser en økning på 25-30 prosent i antall personer som har syklet Nordsjøruta hittil i sommer.