- Tilskudd kan gi alle gravide gratis jordmor

Jordmødrene bak privatpraksisen Mamastork håper de snart får et akseptabelt, kommunalt drifts— tilskudd slik at de kan tilby gravide gratis jordmoromsorg.