Smedvig i verdenstoppen

Smedvig er verdens største selskap innen såkalte tenderrigger. I denne delen av riggmarkedet driver Smedvig halvparten av alle tilgjengelige enheter.