Fylkesmannen har fått nok

Fylkesmannen i Rogaland mener Psykiatrisk klinikk og Helse Stavanger har motarbeidet opptrappingsplanen for psykisk helse siden starten i 1999.