Flere må ha spesialundervisning

I løpet av ett år har antall elever med spesialundervisning ved Lurahammaren ungdomsskole økt med åtte elever. Rektor Richard Olsen frykter at andelen vil øke, fordi skolen ikke har råd til å følge opp elevene med læringsvansker.