Ønsker strengere krav til hvem som gir erklæringer

Tidligere Stavanger-advokat Pål Mitsem mener det bør være opp til retten å utnevne leger som kan gi legeerklæringer til vitner og parter i rettssaker.