UiS åpner debattside på nettet

Universitetet vil legge til rette for styrke den akademiske debatten, både internt og utad.