• Carl G. Gundersen

Og borte var Klinkenbergkvartalet