Bagel, latte og full pupp

På Bagel Buddy på Magasinblaa er mødre med barnevogn ikke bare velkomne. De er ønsket. Og de stortrives. Både mødrene og ungene og de som jobber der.