- Inga skam med demens

Det er tungt å sjå ein kjær person forsvinna mens han framleis er i live. Demensforeininga i Sandnes oppfordrar til å vera opne om sjukdommen.