Krevende etterforskning av polititjenestemann

Det vil trolig gå en god stund før Spesialenheten for politisaker er ferdig med å etterforske saken mot en varetektsfengslet politibetjent ved Stavanger politistasjon.