Nærbø vil byggja ny ishall

Nærbø Idrettslag vil heller byggja heilt ny ishall enn å takka ja til tilbudet om å flytta den eine av dei to eksiserande ishallane i Stavanger på rot frå byen.