- Ventetidstall ved sykehus stemmer ikke

Tjenesten Fritt sykehusvalg Norge skal gi folk hjelp til å finne sykehus med kortest ventetid. Men ventetidstallene stemmer ikke, opplevde Jan Erik Meidell.