Sjøfugl sulter i hjel

Skarv er blitt vanlig i sør. Men om terna vender tilbake, er uvisst.