• Thomas Førde

- Det er nok strøm i Rogaland

— Produksjonen av el-kraft er stor nok hos el-produsentene i Rogaland men ny overføringslinje må bygges til Stavanger for å sikre oss mot strømutfall.