- Ikke lagt lokk på noe

Transportplansjef Marit Storli i Byutvikling avviser at hun skal habli orientert av vegvesenet om de nye tallene for Ryfast overHundvåg.