Mer fra Stavanger til Ryfast

Forsinkelser og skjev finansiering, mener Ryfylke. Men 60 nye millioner fra Stavanger gjør ventetiden litt lettere.