Anbefaler inntil ti timer terapi per offer

En krisetelefon for Waisenhus-ofrene bør bare være et første steg for hjelpeapparatet, mener krisepsykolog Atle Dyregrov.