Strand ser mot Stavanger

Kommuner på Nord-Jæren planlegger felles regnskaps— og lønnsenhet og samordnet it-satsing. FAR-prosjektet jobber også med en felles teknisk hjelpemiddelsentral og interkommunalt samarbeide om HMS, juridiske tjenester og landbruk.