Påske light på fjellet

Politiførstebetjent Egil Netland i Sirdal hadde søndag kveld en stitørn med å lose tusenvis av biler tilbake til mer bymessige strøk.Det ble rett og slett trangt om plassen da alle skulle hjemsamtidig fra Ålsheia og de nærmeste herligheter.