Kutter ned på Ryfylke

Strand struper overføringene til interkommunale selskaper i Ryfylke.