1,5 millionar ubrukte psykiatrikroner

Sandnes har igjen 1,5 millionar kroner som psykiatrien ikkje brukte i fjor. Kommunen får dessutan 660.000 kroner meir i tilskot enn rekna med i 2003.