Vekk med de gamle hermetikkfabrikkene

Stavanger Packing i Ryfylkegaten er revet. Det er COOP NKL som eier bygningene og tomten — som nå blir klargjort for nye formål.