Dette skjedde under ranet

Dette er i grove trekk det som skjedde under ranet: