Tasta får miljølokk, men ikke Hundvåg

Kommunen vil bruke 40-50 millioner kroner på å legge lokk over E 39 nord for Byhaugtunnelen. Beboere på Hundvåg må klare seg uten et lokk til samme pris.