Maner til barnehagekamp mot kommunen

De private barnehagene mener Stavanger kommune skviser dem så hardt at foreldrebetalingen må økes. Flere er truet av konkurs. Årsaken er en ny tilskuddsordning.