39 mopeder avskiltet

Hittil har politiet og trafikkstasjonen avskiltet 39 mopeder pånoen få kontroller.