Skjellrigger selges for 1 krone

Skjellriggene i Lysefjorden og utenfor Strand er etter alt å dømme reddet fra havari. Investorer på Haugalandet vil overta for 1 krone.