40 millioner til etterforskning av Stavanger-ranet

Regjeringen vil øke bevilgningene til politiet med 105 millionerkroner, blant annet for å dekke utgiftene etter Stavanger-ranet.